Mierzymy efektywność energetyczną

Wspieramy naszych klientów w wyznaczaniu oszczędności wynikających z wdrażania programów efektywności energetycznej.

Efektywność energetyczna Customer engagement

Efektywność energetyczna budynków wielkokubaturowych

Nasz zespół, dobrze wykształconych i posiadających ogromne doświadczenie ekspertów, opracował autorską metodologię oceny potencjału możliwej do uzyskania poprawy efektywności energetycznej w obiektach kubaturowych. W oparciu o zmienne wskaźniki oraz przy wykorzystaniu danych uzyskanych z dodatkowych sensorów rozmieszczanych w obiekcie szacujemy z dużym prawdopodobieństwem zmiany w pracy energetycznej budynków.

Programy „customer engagement”

Współczesna energetyka nie oznacza wyłącznie produkcji energii z różnych źródeł i jej dostarczania do odbiorców końcowych. Dziś to coś znacznie więcej - to również oddziaływanie na zachowania finalnych odbiorców energii. Efekt ten można osiągnąć poprzez edukację (większy dostęp do wiedzy) lub wymuszając je np. polityką cenową. Jednak, jak się okazuje na przykładach z innych dziedzin, skutecznym mechanizmem zmiany zachowań może być zabawa poprzez (g)rywalizację i emocjonalne zaangażowanie.

Nasi partnerzy