„Efektywność energetyczna − stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu”


Ustawa o efektywności energetycznej

Nasz zespół, dobrze wykształconych i posiadających ogromne doświadczenie ekspertów, opracował autorską metodologię oceny potencjału możliwej do uzyskania poprawy efektywności energetycznej w budynkach wielkokubaturowych. W oparciu o zmienne wskaźniki oraz przy wykorzystaniu danych uzyskanych z dodatkowych inteligentnych sensorów rozmieszczanych w obiekcie, szacujemy zmiany w pracy energetycznej budynków. W naszych analizach wykorzystujemy m.in.: modelowanie matematyczne, sztuczną inteligencję, symulacje i modelowanie zużycia energii w budynku, modelowanie zjawisk termodynamicznych, przewidywanie zajętości czy wpływ szczegółowych prognoz pogody.

Dokonując oceny potencjału efektywności energetycznej bierzemy pod uwagę m.in. takie czynniki, jak::

 • zmienne warunki pogodowe (wilgotności, temperatura, opady, itp.)
 • zmienny mikroklimat wewnątrz obiektu (wilgotność, temperatura, stężenie dwutlenku węgla, itp.),
 • wykorzystanie obiektu, tj. zmienną frekwencję wśród użytkowników.

Dzięki zaawansowanym algorytmom jesteśmy w stanie przewidzieć w jaki sposób budynek będzie się zachowywał pod względem zużycia energii energetycznej i cieplnej w zależności od dynamicznie zmieniających się wskaźników, nawet w odstępach 1-minutowych.

Wykorzystując naszą metodologię świadczymy następujące usługi:

 • wyznaczanie oszczędności osiąganych w projektach podnoszących efektywność energetyczną
  • Przed wdrożeniem (ex ante) działań związanych ze zmianami w zarządzaniu energią w budynkach – wyniki naszych analiz pomogą podjąć decyzję co do formy i zakresu zmian
  • Po wdrożeniu (ex post) działań związanych ze zmianami w zarządzaniu energią w budynkach – wyniki naszych analiz dostarczą wiedzy nt. korzyści będących efektem wdrożonych zmian
 • analiza techniczno-ekonomiczna inwestycji w źródła mikrogeneracyjne oraz systemy budynków pasywnych
  • Przed podjęciem decyzji o inwestycji w odnawialne źródła energii oraz budownictwo o charakterze pasywnym (zeroenergetycznym) niezbędna jest odpowiednie dobranie rodzaju źródła OZE i technologii, a także rzetelna analiza kosztów (ponoszonych na początku) i korzyści (zazwyczaj rozkładających się na wiele lat). Nasi specjaliści pomogą dokonać analizy porównawczej, uwzględniające zmienność poszczególnych czynników i różnorodne technologie dostępne na rynku.
 • doradztwo w zakresie rozwiązań energetycznych na potrzeby certyfikacji dla Zielonych Budynków
  • Nasi eksperci przeprowadzą analizę istniejącego budynku pod kątem jego zachowań energetycznych, a następnie wskażą możliwości modyfikacji zarządzania energią dla potrzeb przeprowadzenia certyfikacji dla Zielonych Budynków.
 • audyty efektywności energetycznej na potrzeby uzyskiwania tzw. białych certyfikatów
  • Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej podmiot, któremu wydano świadectwo efektywności energetycznej dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, jest zobowiązany – po zakończeniu przedsięwzięcia – sporządzić audyt efektywności energetycznej potwierdzający uzyskanie planowanej oszczędności energii finalnej. Nasi eksperci opracowują audyt zgodny z wymogami ustawy, obejmujący m.in.: a) analizę zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, b) planowane do uzyskania oszczędności energii z jeszcze niezakończonego przedsięwzięcia c) analizę efektów uzyskanych z zakończonego przedsięwzięcia, w tym w szczególności określenie osiągniętej oszczędności energii.