e1440 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba

ul. Władysława Trylińskiego 2

10-683 Olsztyn

 

Kontakt

www.e1440.pl

biuro@e1440.pl

 

Zarząd

Jerzy Andruszkiewicz – Prezes Zarządu

Artur Jacek Wojs – Członek Zarządu

 

KRS: 0000651787

REGON: 366061067

NIP: 7393891814

Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN